Ckv lokaal

EDUCATIEVE SITE voor HAVO/VWO CKV studenten

 

algemeen: hoe schrijf je een verslag

ga naar de vakspecifieke pagina voor meer informatie

 
Bij het vak CKV gaan jullie culturele activiteiten bezoeken zoals film,
concerten, toneel, cabaret en beeldende kunst.
Van deze culturele activiteiten moet je een persoonlijk verslag maken.
De onderstaande aanwijzingen en vragen zijn een
handleiding voor het maken van zo’n verslag.
Je mag de lengte van het verslag beperken tot twee A4-tjes met bijlagen.
 
Het verslag moet binnen twee weken nadat je de culturele activiteit bezocht hebt worden ingeleverd bij je kunstmentor.
Het toegangsbewijs moet altijd bij het verslag in je kunstdossier zitten anders wordt de culturele activiteit niet afgetekend.
Je mag samen met anderen naar een culturele activiteit gaan, maar het gaat natuurlijk om jouw persoonlijke mening!

1.      Geef eerst de zakelijke informatie
je naam en klas
naam van de voorstelling, tentoonstelling
makers: hoofdrolspelers, optredende groep etc.
waar heb je deze voorstelling gezien en wanneer.

 2.   Vertel waarom je voor deze voorstelling gekozen hebt.
Had je er iets over gelezen?
Ben je met iemand meegegaan?
Heeft iemand je gewezen op deze voorstelling etc.

3.      Wat vond je van deze voorstelling ?
Vorm: welke middelen worden er gebruikt en wat is het effect van deze middelen?
Inhoud: waar gaat het over, en spreekt dit je aan?
Betekenis: is deze voorstelling/expositie met een bepaald doel gemaakt, past het in deze tijd/cultuur of is het van vroeger tijden Beschrijf jouw reactie op de voorstelling of expositie.
Geef je mening. Je hoeft niet elk item te bespreken, maar vertel wat je opviel, waarom iets goed of slecht overkwam en probeer  je mening te onderbouwen. Probeer wel vorm, inhoud en betekenis in je mening te betrekken.

 
 4.      Aan wie zou jij deze voorstelling aanraden?
 Het kan zijn dat je de voorstelling niet leuk vond, maar dat je wel kunt bedenken dat een andere, jongere of oudere, bezoeker het leuk zou vinden deze voorstelling te zien.

 5.     Zoek zo veel mogelijk informatie materiaal over de voorstelling/ expositie
Folders (liggen meestal bij de entree), vaak staan er in de krant ook aankondigingen van een activiteit.
 
Geef aan of de aankondiging klopt met hetgeen jij gezien hebt leg je mening uit.

Recensies: In de krant wordt veel geschreven over kunst en cultuur. Er worden aankondigingen van voorstellingen en exposities gepubliceerd, maar vaak ook bezoekt een recensent een voorstelling en beschrijft dan wat hij er van vond, deze recensies kunnen je helpen bij het maken van een verslag 

6. Geef aan of je het met de recensent, aankondiging eens bent of niet en waarom.

 
Informatie over het optredende gezelschap (internet)
Op internet is veel informatie te vinden over kunst en cultuur.
De meeste theatergezelschappen hebben wel een internetpagina en ook de meeste kranten publiceren hun kunst- en cultuurrubriek op internet.
Verder zijn er verschillende sites van museums te vinden

 
 

JE KUNT OOK:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Een fotoreportage voorzien van eigen commentaar
Deze verslagvorm is vooral geschikt voor openluchtvoorstellingen (concerten, openluchttheater, grote culturele manifestaties) of beschrijvingen van gebouwen. Neem je camera mee en maak foto’s van situaties die je opvallen of die een bijzondere indruk op je maken. Laat de foto’s ontwikkelen en voorzie ze van je eigen commentaar. In een museum, theater of bioscoop mag je (doorgaans) geen foto’s maken en daarvoor is deze verslagvorm dan ook in principe minder geschikt. Toch zou je ook hier gebruik kunnen maken van foto’s die bijvoorbeeld op het Internet of in programmaboekjes beschikbaar zijn.

2. Interview met spelers of regisseur
Als het je lukt om een interview met spelers, dansers of een regisseur te regelen, dan kun je daar een heel bijzonder verslag van maken. Het is uiteraard van groot belang dat je het interview goed voorbereidt en dat je dus vooraf al goed weet wat je wilt gaan vragen. Als het gaat om professionele gezelschappen is het misschien niet zo gemakkelijk om een interview voor elkaar te krijgen (tenzij je bepaalde connecties hebt), maar in het geval van een amateurvoorstelling (die mag je één keer bezoeken in het kader van het vak CKV-1) is dit al weer een stuk gemakkelijker en het levert een veel levendiger en persoonlijker verslag op.

3. Bespreking recensie
Ga eens op zoek naar een recensie van het toneelstuk, de dansvoorstelling, het concert of de film die je wilt gaan bezoeken. Bezoek vervolgens de voorstelling en bespreek uitvoerig de bevindingen van de recensent. Geef aan met welke meningen je het eens bent en met welke niet en geef dan concrete voorbeelden uit de voorstelling om jouw opvattingen te beargumenteren. Recensies verschijnen meestal naar aanleiding van de premières van de voorstellingen. Jij gaat misschien pas maanden daarna naar de betreffende voorstelling en dan is er in de krant niets meer over te vinden. Het mooist is het natuurlijk als naar aanleiding van een recensie die je in de krant leest je interesse gewekt wordt om de voorstelling te gaan bezoeken, maar je kunt ook achteraf op de websites van kwaliteitskranten als de Volkskrant of het NRC de recensies opsporen. Onder het hoofdje cultuur worden veel eerder verschenen recensies bewaard. Voor films kun je heel goed terecht bij http://www.filmkrant.nl of http://www.filmfocus.nl.

4. Creatieve verwerking
Ben je niet zo goed in het verwoorden van je mening, maar kun je wel op een creatieve manier uiting geven aan wat een culturele activiteit met je heeft gedaan, denk dan bijvoorbeeld eens aan een aantal tekeningen, gedichten of muziekfragmenten die bijvoorbeeld goed de stemming weergeven die de bezochte culturele activiteit bij je opriep. Je ontkomt natuurlijk niet helemaal aan schriftelijke verslaggeving want het is wel de bedoeling dat je kort maar duidelijk uitlegt wat het verband is tussen jouw tekeningen, gedichten (laat ze maar niet rijmen, dan worden het al gauw van die sinterklaasrijmpjes…) of muziekfragmenten en (de aspecten uit) de culturele activiteit (die je wilde belichten).

5. Storyboard
Maak eens een storyboard van een scène uit de film die je gezien hebt die bijzondere indruk op je gemaakt heeft. Teken bijvoorbeeld een achttal shots uit en voorzie die van de nodige camera-aanwijzingen en andere filmische middelen (zoals bijvoorbeeld belichting en muziek) die de regisseur gebruikt heeft. Bespreek vervolgens waarom de regisseur deze scène op deze manier verfilmd heeft en wat het effect is van de verschillende filmische middelen.

6. Toch een Paletverslag
Uiteraard mag je gewoon een verslag maken volgens de Palet-richtlijnen. Maar het is uitdrukkelijk niet verplicht om puntsgewijs alle onderdelen te behandelen. Het is beter om veel op te schrijven over onderdelen waar je ook veel over kunt zeggen dan “weinig over alles”. Kies dus enkele onderdelen uit waar je dieper op in gaat. Wees altijd zo concreet mogelijk. Aan een opmerking als “de regisseur heeft veel theatrale middelen gebruikt” heb je eigenlijk niets. Een opmerking als “Toen er alleen op de hoofdpersoon een spotlicht werd gezet terwijl de rest van het podium volkomen donker was, werd de voorstelling veel intiemer en kon je de gevoelens van de hoofdpersoon veel intenser meebeleven” is al veel duidelijker en concreter. Sla in ieder geval het onderdeel “recensie” (en dan gaat het dus om jouw eigen mening!) niet over.

Checklist verslag culturele activiteit
Verslag klaar? Vul ter controle deze checklist in. Alles gedaan? Dan kun je het verslag inleveren

 • Termijn tussen inleveren verslag en de datum van de activiteit is niet groter dan een maand.
 • de activiteit is van voldoende niveau
 • folders en eventueel artikelen uit krant, tijdschrift of internet toegevoegd
 • foto’s gemaakt of ansichtkaarten van kunstwerken die je gezien hebt
 • kunstwijzer uit het Paletboek gebruikt en verwerkt in het verslag
 • toegangskaart of 1 foto waar je zelf ook opstaat bij de activiteit (bij tentoonstelling en/of architectuurbezoek)
 • alle vragen zijn beantwoord in goed lopende zinnen.
 • Alle vragen met ja beantwoord? Dan is jouw verslag compleet

Wanneer wordt een verslag in ieder geval afgekeurd

 • Entreekaarten/foto’s ontbreken.
 • De activiteit heeft meer dan een maand geleden plaatsgevonden
 • De activiteit is van onvoldoende niveau
 
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb