Ckv-lokaal.jouwweb.nl
Home » film

film

 

Hoe schrijf ik een film verslag

Hoe heet de film? Wat betekent de titel?
 • Beschrijf kort de inhoud.
 • Wat is het thema van de film? Hoe is dat uitgewerkt?
 • Tot welk genre behoort de film?
 • In welke tijd speelt de film? Waar zie je dat aan?
 • Beschrijf de special effects.
 • Hoe is het verhaal opgebouwd? (lineair, open einde, cyclisch, met flash-backs) en wat heeft dat te maken met het thema of de inhoud?
 • Beschrijf de muziek/ het geluid. Wat voegt dit toe aan de film?
 • Beschrijf de sfeer van de film, aan de hand van kleur, geluid en camerabewegingen (snel, kort, zacht, flitsend, langzaam enz.)
 • Met welk gevoel, wil de regisseur dat je naar buiten gaat? Hoe bereikt hij dat?
 • Wat vond je de mooiste scène uit de film en waarom?
 • Wat vond je de minst mooie scène uit de film en waarom? Hoe zou jij het anders doen?
 • Voor wie is deze film gemaakt? Waarom?

Kijkwijzer film

 

1.- Wat zie je: fictie/non-fictie?

 

¨      documentaire (beschrijf onderwerp kort

¨      mengvorm ( met welke reden?)

¨      speelfilm ( beschrijf verhaal kort)

 

Non-fictiefilms of documentaires laten een deel van de werkelijkheid zien, bijvoorbeeld door middel van interviews of archiefopnamen. Fictiefilms zijn verzonnen of gedramatiseerde verhalen- Soms is het verschil tussen fictie en non-fictie niet zo duidelijk. Bijvoorbeeld wanneer er binnen een documentaire delen nagespeeld zijn (docudrama) of wanneer een speelfilm erg veel lijkt op een documentaire, omdat het er allemaal zo 'echt' uitziet.

 

2.- Wat zie je? Welke filmtechnieken vallen op? Kies meer dan een optie.

 

¨      montage

¨      special effects

¨      kadrering

¨      camerastandpunt/gebruik

¨      belichting

¨      mise-en-scene

 

Montage: Het aan elkaar plakken van verschillende beelden waardoor ze een onderlinge samenhang krijgen. Montage bepaalt voor een belangrijk deel de snelheid en het ritme van de film. Beelden die door middel van montage aan elkaar geplakt zijn, beïnvloeden elkaar sterk.

Kadrering: Het kader geeft aan wat er te zien is binnen het beeld en bepaalt mede de compositie van het beeld.

Belichting: Hoe worden de scenes uitgelicht? Zijn er veel lichtldonker contrasten? Krijgen bepaalde personages of locaties meer licht dan andere?

Special effects: Vanwege de revolutionaire ontwikkelingen op digitaal gebied wordt het creëren van special effects steeds gemakkelijker en gangbaarder.

Cameragebruik/standpunt De manier waarop de camera wordt gebruikt kan erg verschillen. Wanneer er met een lichte beweeglijke schoudercamera wordt gefilmd, dan zijn de beelden vaak schokkerig en grof  Een statische camera levert ook statischer beelden op. De plaats waar de

camera staat is ook van groot belang. Een standpunt vanuit personages laat ons meekijken met de spelers en verhoogt onze betrokkenheid bij de film. Ook is het belangrijk te letten op de camera-afstand tot het onderwerp: close-up~ medium shot en long shot zijn de drie grote afstandsbepalin-

gen die ieder een eigen effect teweeg brengen.

Mise-en-scene: Alle elementen die voor de camera worden geplaatst om gefilmd te worden: het

decor, de voorwerpen in het decor (props), kostuums, make-up van de acteurs en de bewegingen die zij maken.

 

  

3.- Wat zie je? Wat is de verhouding tussen story en plot?

 

¨      plot volgt chronologie story

¨      plot maakt story spannend. Op welke manier?

¨      Flash-backs/flash forwards. Beschrijf effect op inhoud.

 

De manier waarop een verhaal verteld wordt (plot) wijkt vaak af van de reconstructie die je achteraf van het verhaal maakt (story). In de presentatie van het plot kan gespeeld worden met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen, met de duur van bepaalde handelingen en met oorzaak/gevolg-relaties.

 

4.- Wat ervaar je: hoe wordt de film vertoond? ( Wat is het effect?)

 

¨      klassieke bioscoopsituatie

¨      televisie/video

¨      interactief/themapark

 

Je kunt een film natuurlijk gewoon in het donker van de bioscoop zien, waar een filmvertoning min of meer een privé-ervaring wordt. Het zien van dezelfde film op video of op televisie (vaak in een groep) kan een heel andere kijkhouding met zich mee brengen. Films in de vorm van interactieve computerspelletjes is weer een andere beleving van hetzelfde product. Het zijn factoren die van invloed kunnen zijn op de betekenis die de film voor je heeft.

 

5.- Wat hoor je? Welke rol speelt de muziek in de film?

 

¨      muziek versterkt inhoud film Op welke manier?

¨      Geen, weinig of onopvallende muziek

¨      Muziek voegt elementen toe: welke en op welke manier?

 

Muziek speelt vaak een belangrijke rol in film. De muziek kan bijvoorbeeld dramatische of spannende momenten versterken. Maar het is ook mogelijk dat de muziek iets nieuws toevoegt aan de beelden. Soms is er geen of weinig muziek. Let ook op de geluiden zoals straatverkeer, telefoons en voetstappen.

 

6.- Inhoud: tot welk genre hoort de film?

 

¨      horror/science fiction

¨      (docu)drama

¨      oorlogsfilm

¨      thriller

¨      avonturenfilm

¨      western