Ckv-lokaal.jouwweb.nl
Home » thematisch verslag

thematisch verslag

Wat is een thema:

Onderwerp waarover men denkt, spreekt of schrijft, waaraan een kunstenaar vorm geeft.

 

Een thematisch verslag: is onderzoek doen naar een zelfgekozen THEMA in:

de BEELDENDE KUNST / FILM / MUZIEK / ARCHITECTUUR / LITERATUUR/ THEATER/ DESIGN

 

Onderzoek doe je aan de hand van 2 of meer voorbeelden uit dezelfde categorie

(of uit verschillende disciplines ) met hetzelfde onderwerp (uitgangspunt).

1: Je beschrijft en onderzoekt de overeenkomsten.

2: je beschrijft en onderzoekt de verschillen.

 

Voorbeelden van thema en onderzoek

 

Beeldende Kunst:

= schilder/tekenkunst/ fotografie/ audiovisueel/beeldhouwkunst/landschapskunst

textiele vormgeving/grafische kunstvormen/conceptuele kunst/design/performance

--en meer.

voorbeelden

1: Een specifiek onderwerp (bv portret/stilleven/natuur) & verschillende

    kunststijlen binnen de diverse kunstdisciplines

2: bijbelse thema's in de schilderkunst

3: kunst en ( diverse ) religies

 

Film:

voorbeelden

1: vergelijking van verhaallijnen en vormgeving binnen een bepaalde categorie ( western/

    film noir/ comedy/bollywood)

2: culturele verschillen tussen films met eenzelfde thema (europees/amerikaans of

    engels/frans of filmhuisfilms / (commerciele/bioscoopfilms)

 

Cabaret:

voorbeelden

1: politiek/ maatschappijkritisch / zelfreflectief / platte humor etc.

2: diverse stijlen diverse cabaretiers (hard / lief / zacht / druk etc.)

3: Welke soort humor was in welke tijd leuk?

 

Dans:

voorbeelden

1: klassieke thema's

2: Modern ballet ( vormgeving / inhoud / stijl / choreografie)

3: Bewegingsvormen/stijlen

4: Vorm & Inhoud (klassiek/modern)

 

Architectuur:

voorbeelden

1: Functionele vormgeving

2: Organische vormgeving

3: Klassieke vormgeving

4: De hoogste gebouwen ter wereld

 

 

Theater

voorbeelden

1: Klassieke thema's (b.v klassieke vormgeving t.o moderne vormgeving bv Shakespeare)

2: Modern theater ( inhoud en vormgeving bv thema: liefde)

3: (Jeugd)theater- toneelstuk----boek----(misschien) film

 

Muziek

voorbeelden

1: Muziekstijlen ( klassiek/jazz/blues/pop/rock etc.)

2: Opera/musical---( dramatisch/lichtvoetig etc.)

3: smartlappen & diverse culturen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORBEELD-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In je thematisch verslag zou je uit kunnen gaan van één kunstwerk (bijvoorbeeld "de Nachtwacht" een beroemd schilderij van Rembrand)

 

Bij dit kunstwerk bedenk je een passend thema (bij de Nachtwacht zou het thema kunnen zijn "Groepsopstelling") Vervolgens ga je het schilderij vergelijken met (minimaal) drie andere kunstwerken.

 

Nu zijn er twee mogelijkheden:

 

1. Je maakt een vergelijking tussen "de Nachtwacht" en een aantal andere kunstwerken uit diverse andere disciplines (b.v. een beeld, een foto, een groepsdans etc. )

 

2. Je maakt een vergelijking tussen "de Nachtwacht" en een drietal andere schilderijen met hetzelfde thema, maar dan uit verschillende stijlperioden.

 

* Je kiest één van beide genoemde mogelijkheden.

 

* Je moet door het gebruik van vaktermen in je verslag blijk geven dat je de theorie in het Paletboek hebt bestudeerd. (Je kunt daarnaast de begrippenlijst in het algemene CKV-deel heel goed als aanvulling gebruiken.)

 

* Voor alle duidelijkheid: Het kunstwerk waar je van uitgaat kan van alles zijn: een schilderij, beeld, foto, gebouw, een cabaretvoorstelling enz. 

 

 

Het schrijven van een verslag

Wat voor verslag je ook maakt, vaak is de basisindeling hetzelfde. Je start met een voorkant en eindigt met een bronnenlijst. Maar wat zit er nu precies tussen deze twee stappen, en in welke volgorde? Veel mensen halen de volgorde van de indeling van het verslag door de war. Met dit artikel erbij weet je voortaan precies hoe je de indeling van je verslag moet maken.

Indeling van het verslag

 

Voorkant


Een verslag begin je met de voorkant.

Hierop staat de titel van je verslag, je naam en de afbeeldingen die bij de inhoud van het verslag horen.


Titelpagina


Na de voorkant maak je een titelpagina, deze pagina heeft dezelfde lay out als de voorkant.

Hierop vermeld je je naam en datum van voltooiing en het onderwerp/thema waarvoor je hebt gekozen en waarover het verslag geschreven wordt.


Inhoudsopgave


Als derde laat je een pagina leeg, dit wordt de inhoudsopgave.

 

Samenvatting


Na de inhoudsopgave laat je weer een pagina leeg om hier later je samenvatting te schrijven, dit doe je aan het eind van je verslag.

Vertel wat er is onderzocht, waarom dit is onderzocht, welke methode je hiervoor hebt gebruikt (welke criteria van vergelijking)  en de conclusies van het onderzoek.


Voorwoord (optioneel)

Vervolgens schrijf je een voorwoord, hierin kun je mensen bedanken die je hebben geholpen bij het maken van je verslag. Dit is dus een persoonlijk woordje.Inleiding


Dan begin je met het maken van hoofdstukken.

 

Hoofdstuk 1 is altijd de inleiding.

Hierin staat het volgende vermeld:

                                                  ---In welk kader verricht je dit onderzoek?

                                                  ---Wat is de probleemstelling?

                                                  ---Waarom is dit probleem onderzocht?

                                                  ---Welke werkwijze heb je gekozen en waarom?

                                                  ---Hoe is het verslag opgebouwd.

 

Vervolgens schrijf je je verslag.

Schrijf alle inhoudelijke teksten ( + afbeeldingen) waar je verslag over gaat

in verschillende hoofdstukken.Conclusie of aanbeveling

Sluit je hoofdstukken af met een conclusie.

Bijlagen

Vermeld de bijlagen en voeg deze toe.

Bijlagen worden meestal weergegeven in de letters van het alfabet dus: Bijlage A: onderwerp.

Bijlage B: onderwerp enzovoort.

Bronnenlijst

Als laatste vermeld je je bronnenlijst. In de tekst heb je vaak kort naar een bron verwezen. In de bronnenlijst staat de bron volledig uitgewerkt zodat deze ook terug te vinden is.

 

Beoordeling

 Een thema wordt inhoudelijk op de volgende aspecten beoordeeld:

 

 * overeenkomsten: zijn de genoemde overeenkomsten duidelijk?

 

* verschillen: zijn de genoemde verschillen duidelijk?

 

* volledigheid: zijn er voor de hand liggende overeenkomsten of verschillen over het hoofd gezien?

 

* relevantie: is de vergelijking terecht of zinvol?

 

 

Hierbij kan worden gelet op:

 

 

 

* vorm: is de vorm(-geving) op een duidelijke wijze aan de orde gesteld?

 

* inhoud: is duidelijk wat de inhoud is?

 

* functie: is de functie helder omschreven?

 

* Historische achtergrond: is de historische informatie over kunstwerk en kunstenaar

 

relevant voor het inzicht in de betreffende kunstuiting?

 

* Samenhang: zijn vorm, inhoud, functie en de historische achtergrond met elkaar en met de kunstuiting in verband gebracht?